Είσοδος | English
 

e-General Meeting

Καλωσήλθατε στο e-General Meeting για τον διορισμό και την ανάκληση αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα.

Με την εγγραφή στο σύστημα e-General Meeting, δίνουμε τη δυνατότητα σε κάθε μέτοχο της Τράπεζας να προβαίνει, εύκολα και γρήγορα, σε διορισμό και ανάκληση αντιπροσώπου για τη συμμετοχή του στις Γενικές Συνελεύσεις.

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τον νόμο, ο διορισμός και η ανάκληση πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι 48 ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου μέσω του συστήματος παύει την αντίστοιχη με τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ώρα της προηγούμενης της Συνέλευσης εργάσιμης ημέρας. Μετά την ανωτέρω παύση, ο διορισμός και η ανάκληση μπορούν να γίνουν μόνο εγγράφως.

Χρήσιμα LinksΓια θέματα Εξυπηρέτησης Μετόχων κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες επικοινωνήστε:
τηλ. +30 210 35 22 400 & e-mail: